Schůzka Světlušek a Vlčat 3. 10.

Světlušky a Vlčata dnes zahájily schůzku malou rozcvičkou – přeskoky přes lano, obíhací honička, aby ještě potrénovala v rámci zářijového sportovního ducha. Pak jsme si povídali o komunikaci a tu potrénovali během deskových her a hlavolamu, které si děti donesly.