Schůzka Světlušek a Vlčat 17.10.

Během čtvrteční schůzky si Světlušky a Vlčata užívaly krásného počasí mimo klubovnu. Vyzkoušeli jsme nový padák a ukázali si, jak je důležité spolu komunikovat, abychom dosáhli správného výsledku. Také jsme zaběhli do lesa a tvořili z přírodních materiálů. Vytvořili jsme domeček pro skřítky, šiškovou pyramidu nebo třeba ochranné hradby. I při těchto činnostech jsme si všímali vzájemné komunikace. Na konci schůzky jsme každý sám za sebe předali (i s vysvětlením za co) zelený lísteček tomu, kdo se podle nás celou schůzku choval správně a kamarádsky, a naopak červený lístek poukazoval na nějakou negativní situaci. Máme radost, že převažovaly zelené lístečky. 🙂