Schůzka Světlušek a Vlčat 24.10.

Čtvrteční schůzka světlušek a vlčat byla poslední na téma komunikace. Abychom mohli lépe pracovat, rozdělili jsme se na dvě „šestky“. Starší šestka s Kikinou si vymyslela název Lišky, mladší s Hanny a Naty se rozhodli pro název Klíšťata. Obě skupinky se věnovaly měsíčnímu tématu a mluvili jsme i o aktuálním svátku 28. října. Srovnávali jsme, jak se asi žilo a komunikovalo za T.G. Masaryka a v současnosti, řekli jsme si i rizika moderních komunikačních prostředcích. V půlce schůzky Lišky připravily pro Klíšťata v lese lano, zavázaly jim oči a navigovaly je při zdolávání trasy. Ke konci jsme si stihli zahrát i společné hry.