Pro rodiče

Na těchto stránkách by jste měli najít nejzákladněší informace o našem oddíle, které by vás jako rodiče mohly zajímat. V případě, že zde nenajdete odpověď na kteroukoliv vaši otázku, obrať se na vedení oddílu – rádi Vám odpovíme a vše vysvětlíme.

img_0038

Skauting se velmi liší od členství ve sportovním klubu, od školy hry na hudební nástroj, od modelářského či jiného kroužku. Skauting není zájmová činnost – skauting je životní styl… JUNÁK, svaz skautů a skautek je především organizací výchovnou v duchu svých zakladatelů. Právě český skauting se stal ucelenou pedagogickou studnicí, z které bylo používáno mnoho prvků i jeho odpůrci – komunistickou diktaturou. Skauting je světovým fenoménem, který klade velký důraz na morální profil svých členů, na kamarádství. Záběr jeho činností je velmi široký a není to pouze jedna dvouhodinová schůzka týdně. Jsou to také víkendové výpravy, výlety, tvořivost, letní tábor aj. To vše je velmi náročné na čas a energii.
Faktem je, že díky členství v našem oddílu Vám doma nevyroste ani hudební virtuos, ani špičkový sportovec. Zato si však Vaše dítě odnese zážitky na celý život, naučí se ohleduplnosti a mnohem lépe se orientuje v budoucím životě.

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

…skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností…

Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

 • Světlušky a vlčata (věk 6–10 let)
 • Skauti a skautky (věk 11–15 let) –
 • Rangers a roveři (věk nad 15 let)
 • specielní katergorií stojící trochu mimo dětský výchovný systém jsou Oldskauti (zpravidla nad 24 let)

V kateřinické ŠESTCE fungují všechny kategorie – některé činnosti probíhají pro každou věkovou kategorii zvlášť (družinové schůzky, družinové výpravy, velké prázdninové putování …), některé jsou společné pro celý oddíl (oddílové schůzky, tábory, …).

Konkrétní podoba jednotlivých skautských oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje společně pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná. V ŠESTCE je tato činnost koedukovaná – společná pro chlapce i devčata.

Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem.

 

Schůzky:

 • Skautky
  Dětské bezbarierové centrum Březiny
  Každou středu 17.00 – 19.00
 • Skauti
  Dětské bezbarierové centrum Březiny
  Každé úterý 16.30 – 18.30
 • Světlušky a vlčata Kateřinice
  Dětské bezbarierové centrum Březiny
  Každé pondělí 16.00 – 18.00
 • Světlušky a vlčata Ratiboř
  Ratiboř, budova knihovny
  Každé pondělí 15.45 – 17.45

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:

Milí rodiče,
jako každý rok se v době podzimu na Vás obracíme s nabídkou přímé podpory skautského oddílu Šestka Kateřinice, ve kterém Vaše dítě tráví nemalou část svého volného času, a to formou registračního příspěvku.
Tento příspěvek vybíráme za každého člena jednou ročně. Jeho výše pro rok 2017 zůstává stejná jako loni, tedy 350 Kč. Tuto částku odvádíme vyšším organizačním složkám (středisko, okres, kraj, ústředí), které nám na oplátku zajišťují adekvátní servis (např. pojištění dětí, dotace od Ministerstva školství atd.). Každý registrovaný člen díky registraci bude také dostávat skautský časopis, který je vhodný pro jeho věkovou kategorii.
Na některé z oddílových investic však nelze čerpat finanční prostředky z dotací, a tak jsme nuceni si tyto prostředky získat jiným způsobem. Proto Vám nabízíme stejně jako v minulých letech 3 výše registračního poplatku a je jenom na Vás, který zvolíte.
1) 350Kč – základní registrační příspěvek, celou tuto částku odvádíme vyšším organizačním složkám Junáka
2) 700Kč – zvýšený registrační příspěvek, z něhož 350Kč oddíl odvede vyšším organizačním složkám Junáka a 350Kč zůstane v oddílové pokladně přímo pro naši potřebu

3) 1000Kč – sponzorský registrační příspěvek, z něhož 350Kč oddíl odvede vyšším organizačním složkám Junáka a 650Kč zůstane v oddílové pokladně přímo pro naši potřebu. Tato částka bude použita na další zkulturnění prostoru našich kluboven, případně na nutné opravy či potřeby oddílu.

Při registraci zároveň vybíráme vyplněné lístečky. Prosíme tímto všechny o vyplnění a odevzdání spolu s poplatkem, i když už jste ho vypisovali třeba minulý rok. Některé údaje se mohou měnit a je nutné, abychom v oddíle měli aktuální informace. Tyto informace nikam nebudeme šířit, slouží pouze pro vnitřní potřeby oddílu. Lísteček je součástí tohoto šestáku, ke stažení bude také od příštího týdne na oddílovém webu. Děkujeme.

Největší výhodou registrace je bezesporu pojištění na všech oddílových akcích, takže můžeme registraci jenom doporučit. Nabízíme také možnost zaplatit registrační poplatek na části, stačí se domluvit s kýmkoliv z vedení oddílu. DŮLEŽITÉ! Letos registrační příspěvky vybíráme pouze do 1.prosince.2016 z důvodu dřívějšího data odevzdání na středisko!!!

Příspěvky můžete předat nebo poslat po dětech spolu s vyplněným lístečkem rádcům/vůdcům družinek (Slonovi, Rexovi, Zdendovi,Míši, Janině, Báře) nebo přímo vůdci oddílu Fantovi či Ditě.

Děkujeme,
za 6. koedukovaný oddíl Kateřinice
Fanta – Radim Zbranek, vůdce oddílu

registrace-listecky-na-vyplneni