Spouštíme registraci na rok 2021!

Milí rodiče a členové,

jako každý rok se na Vás v této době obracíme s nabídkou a žádostí přímé podpory skautského oddílu Šestka Kateřinice, ve kterém Vaše dítě tráví nemalou část svého volného času, a to formou registračního příspěvku. Naše činnost byla letos výrazně omezena vládními nařízeními, proto vás možná napadá otázka, proč přesto registraci vybíráme. Registrační poplatek slouží k úhradě členství v organizaci, za které získává člen určité výhody, nejde tedy o zaplacení navštívených hodin v kroužku.

Tento příspěvek vybíráme za každého člena jednou ročně. Jeho výše pro rok 2021 je stanovena na 450 Kč. Celou tuto částku odvádíme vyšším organizačním složkám (středisko, okres, kraj, ústředí), které nám na oplátku zajišťují adekvátní servis (např. pojištění dětí, dotace od Ministerstva školství atd.). Každý registrovaný člen díky registraci bude také dostávat skautský časopis, který je vhodný pro jeho věkovou kategorii.

Na některé z oddílových investic však nelze čerpat finanční prostředky z dotací, a tak jsme nuceni si tyto prostředky získat jiným způsobem. Peníze z oddílové pokladny používáme pro dofinancování některých našich akcí, pro zakoupení odměn pro naše členy, pro pořízení drobného oddílového majetku, pokrytí nákladů na tisk oddílového časopisu či ke zvelebení naší klubovny (letos například chceme koupit nový koberec).

Proto Vám nabízíme stejně jako v minulých letech 3 výše registračního poplatku a je jenom na Vás, který zvolíte:

1) 450 Kč – základní registrační příspěvek, z něhož částku 450 Kč odvádíme vyšším organizačním složkám Junáka

2) 700 Kč – zvýšený registrační příspěvek, z něhož 450 Kč oddíl odvede vyšším organizačním složkám Junáka a 250Kč zůstane v oddílové pokladně přímo pro naši potřebu

3) 1000 Kč – sponzorský registrační příspěvek, z něhož 450 Kč oddíl odvede vyšším organizačním složkám Junáka a 550Kč zůstane v oddílové pokladně přímo pro naši potřebu.

Při vyšší finanční podpoře je možné vystavit darovací smlouvu a odečíst si ji od základu daně, v tomto případě nás prosím nejprve kontaktujte.

Stejně jako každý rok vás při registraci prosíme o aktualizaci osobních údajů členů. Některé údaje se mohou měnit a je nutné, abychom v oddíle měli aktuální informace a kontakty. Tyto informace nikam nebudeme šířit, slouží pouze pro vnitřní potřeby oddílu. Aktualizace proběhne letos rovněž online, v následujících dnech vám k tomuto na email zašleme informace.

Největší výhodou registrace je bezesporu pojištění na všech oddílových akcích, takže můžeme registraci jenom doporučit. Zároveň aktualizací osobních údajů zajistíme přehlednost v řadách našich členů a usnadníme si vzájemnou komunikaci. 

Letos registrační příspěvky vybíráme do 5. ledna 2021 z důvodu odevzdání vyšším organizačním složkám.

Za registrační příspěvky a jakoukoliv finanční podporu předem velmi děkujeme,

za 6. koedukovaný oddíl Kateřinice

Kája – Karolína Možíšová, vůdkyně oddílu

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PLATBĚ

Poplatek prosím zašlete na střediskový účet

 

  • č. 2600237764/2010.

 

Z důvodu bezproblémové identifikace plateb našeho oddílu prosím zadávejte

 

  • variabilní symbol 2112
  • a do poznámky k platbě uveďte „REG jméno a příjmení dítěte“, za něhož platíte.

 

Pokud platíte za sourozence, pošlete prosím za každého platbu zvlášť.V případě, že byste měli jakýkoliv problém, kontaktujte nás na emailu info.sestka@gmail.com.