Schůzka Světlušek a Vlčat 9.9.

Září znamená nový začátek našich schůzek. A taky přivítání nových členů z řad Benjamínků. Letos je jich dokonce 7. První schůzka proto proběhla ve stylu seznamovacích her, povídání si. Ale zbyla i chvilka na oblíbený les.