Warning: include(/data/web/virtuals/154750/virtual/www/wp-config-sample.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/154750/virtual/www/domains/sestka.eu/wp-content/themes/zerif-lite/functions.php on line 2036

Warning: include(/data/web/virtuals/154750/virtual/www/wp-config-sample.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/154750/virtual/www/domains/sestka.eu/wp-content/themes/zerif-lite/functions.php on line 2036

Warning: include(): Failed opening '/data/web/virtuals/154750/virtual/www/wp-config-sample.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/154750/virtual') in /data/web/virtuals/154750/virtual/www/domains/sestka.eu/wp-content/themes/zerif-lite/functions.php on line 2036
O ŠESTCE – ŠESTKA Kateřinice
26.3.2014

O ŠESTCE

Historie ŠESTKY

Naše obec nemá žádné skautské tradice. V Kateřinicích údajně působil po roce 1945 skautský oddíl, ale nepodařilo se nám najít žádné písemné záznamy potvrzující tuto skutečnost.
A tak se historie našeho oddílu začala psát až rokem 1997, kdy se do Kateřinic přestěhoval Dazule (Pavel Drábek), který v nedalekém okresním městě dlouhá léta vedl 4.chlapecký oddíl Lvíčata. Spolu se svou ženou (dříve vůdkyní 1.dívčího oddílu na Vsetíně) začali z ničeho budovat naši ŠESTKU. Za podpory Obecního úřadu i morální podpory vedení místní školy a evangelického sboru se dobrý úmysl (zdá se) zdařil.
509_inner
První schůzka – setkání s několika pozvanými hochy se uskutečnilo ve středu 19.března 1997 přesně v 16:00. Sraz byl u mateřské školky v Kateřinicích…
Zdá se, že se to podařilo. Vzniká ŠESTKA – koedukovaný oddíl, který je právě svou koedukací a velkým počtem skutečně aktivních dospělých členů oddílu jedinečný na našem středisku.
ŠESTKA je koedukovaným oddílem, který má své družiny v Kateřinicích i Ratiboři. Aktuálně sčítá 6 družin – dívčí a chlapecké družiny skautů a skautek, vlastní družinky benjamínků, vlčat a světlušek, roverský dorost a od roku 2006 i stabilní zázemí v dospělých členech oddílu – Oldskautech.
Se ŠESTKOU je spjato také Dětské bezbariérové centrum Březiny (DBCB), kde probíhají schůzky družin, oddílu a různé oddílové akce. Skautskou klubovnu máme i v Ratiboři, kde probíhají schůzky Ratibořských Světlušek a Vlčat. Pod správou ŠESTKY je také srub v Dinoticích.

Aktuálně je ŠESTKA zapojena do projektu ,,Valaši sa učija“.

 

Projekt „Valaši sa učija“ registrační číslo CZ.02.3/0.0/0.0/18_071/0016581
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt realizovaný prostřednictvím výzvy z OP VVV na podporu neformálního vzdělávání je jedinečnou příležitostí pro podporu činnosti neziskových organizací na venkově, které často fungují jen díky nadšení a obětavosti místních obyvatel.
Pro každou zúčastněnou partnerskou organizaci (v rámci projektu Valaši sa učija je jich sedmnáct) je tento projekt jedinečnou příležitostí ke zlepšení a zatraktivnění jejich činnosti.
Právě z těchto důvodů jsme se do tohoto projektu zapojili i my. Chceme posílit a pracovat na regionální identitě, pracovat v týmu neziskové organizace a společně přispívat ke zlepšování kvality života. Cílem projektu je zvýšit kompetence v oblasti organizace projektového vzdělávání a klubů, které vedou k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Chceme využit inspirativních metod kooperativního učení, rozvoje samostatnosti v rozhodování a praktické využití teoretických poznatků v praxi. Díky těmto získaným dovednostem očekáváme růst úrovně neformálního vzdělávání, tak aby byl využito potenciálu každého dítěte a žáka, a zároveň zvýšení kompetencí a zájmu ze strany vedoucích a pedagogů. Dalším efektem bude i zvýšený zájem dětí a mládeže o nabízené aktivity (a snad i jejich rodičů a veřejnosti).

Napsat komentář